Κοινωνικές Δράσεις

  • Ανάδοχος της Action Aid ενός μικρού ινδού, του Subot Munda.
  • Συνεργασία με άτομα με ειδικές ανάγκες του ΚΕΚΥΚΑ με Α.
  • Με τα παιδικά χωριά SOS.
  • Με το «Περιβόλι της γιαγιάς».
  • Συμμετοχή σε όλες τις δράσεις για την «προστασία του περιβάλλοντος» (let’ s do it).
  • Συνεργασία και δωρεάν παραστάσεις στους μαθητές των ειδικών σχολείων.